Inspirerende organisaties

Het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs laat zien hoe Repair Cafe, Aardpeer en Schone Kleren Campagne bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit biedt inspiratie om in economielessen van middelbare scholen in gesprek te gaan over onderwerpen als wegwerpcultuur, bodemuitputting en eerlijke ketens. Repair-Cafe Aardpeer Schone-Kleren-Campagne

The Economics of Biodiversity in de klas

Artikel uit het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs naar aanleiding van het rapport ‘Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review’. Met concrete suggesties om concepten uit het eindexamenprogramma VO door een biodiversiteitsbril te bekijken.

Ecosofie

Beeld van denkende persoon

Podcast-serie met gesprekken over de vraag hoe je economie, ecologie en filosofie in balans brengt. Voor onderwijsprofessionals in het economieonderwijs, is vooral de uitzending met lector Betekeniseconomie Kees Klomp een aanrader.

Wat willen we dat er groeit?

Een gesprek tussen lector Betekeniseconomie Kees Klomp en ontwerpster en duurzame denker Babette Porcelijn over de weeffouten in het economische systeem en over hoe een fijne toekomst voor iedereen eruit kan zien.

Beluister ‘Nieuwe Economie de Podcast’

De Nieuwe Economie is een economie waar alle mensen binnen de grenzen van de aarde een goed leven kunnen leiden. We helpen jou te begrijpen wat de nieuwe economie is en wat je er allemaal mee kunt.

Bekijk de aflevering ‘ontgroeiers’

De zucht naar economische groei zit tot diep in de haarvaten van de maatschappij. VPRO Tegenlicht maakt een tocht langs denkers en doeners die kritische vragen stellen bij de eeuwige economische groei.

LOGIN

Volg ons op social media