In gesprek: Module van de Toekomst

De Module van de Toekomst is een lesprogramma van 10 weken, ontworpen door Albeda in samenwerking met Masterpeace. Het doel van de module is om duurzaamheid structureel te inbedden in het onderwijsprogramma, als basisvorming voor eerstejaarsstudenten. Met de module bereiden we studenten voor op de nieuwe economie en samenleving van permanente verandering. Multidisciplinair samenwerken, het […]

Ontmoeting docenten vmbo-praktijkonderwijs

Om onderwijs aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk is het belangrijk dat leerlingen kennis opdoen van nieuwe economische ontwikkelingen, door levensecht te leren. Hoe zorgen we hiervoor in samenwerking met het bedrijfsleven? Met docenten en schoolleiders vanuit vmbo en praktijkonderwijs vanuit het hele land gaan we hierover in gesprek. Dit doen we aan de hand van […]

LOGIN

Volg ons op social media