Artikel: Economisch onderwijs op zijn kop

Hand of a businessman reach out towards hand of the nature

In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel is een pleidooi voor het anders inrichten van het vak economie in het voortgezet onderwijs. Dit vak, zo betoogt het artikel, doet meer dan leerlingen voorbereiden op een eventuele vervolgstudie als econoom. Het moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als consument en toekomstige werknemer of zelfs producent. Des te belangrijker hen te voeden met duurzame en inclusieve manieren om naar de economie te kijken.

Deel deze pagina:

Meer inspiratie