Première documentaire ‘Mag ik jou iets vragen?’

Wat als we de crises als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toenemende sociale ongelijkheid en vluchtelingenstromen niet meer als problemen buiten onszelf zien, maar als een vraag van de wereld aan ons? Een appèl van de wereld op jou, mij? Wat zou dat voor het economisch onderwijs betekenen? Per jaar ronden meer dan dertigduizend studenten een economische opleiding […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

Tijdens de Week van het Economieonderwijs laten tientallen onderwijsprofessionals uit alle onderwijslagen zien hoe zij hun economieonderwijs verrijken met nieuwe economische denkkaders. Op deze manier laten zij hun onderwijs beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de economische wetenschap. Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst halen we het net op. Samen met inspirerende sprekers en […]

Bijeenkomst ‘Economie, burgerschap en duurzaamheid’

De bijeenkomst ‘Economie, burgerschap en duurzaamheid’ start met een presentatie van de econoom Lans Bovenberg (Hoogleraar Universiteit Tilburg) waarin hij vanuit economisch perspectief ingaat op Burgerschap en Duurzaamheid voor het voortgezet onderwijs. Vervolgens geeft HvA-hoofddocent Adwin Bosschaart een presentatie Duurzaamheidseducatie in het algemeen en de wijze waarop het schoolvak aardrijkskunde duurzaamheid aan de orde stelt.  […]

Bijeenkomst Sustainable Finance & Accounting

In het eerste deel nemen wij (Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance & Accounting) en (Hanneke Oude Elberink, docent en zelfstandig professional) jullie mee in de nodige voorbeelden van praktijkgericht onderzoek en hoe dit in de afgelopen 7 jaar de basis heeft gevormd voor de huidige curricula van de opleidingen Accountancy en Finance & Control. […]

Bijeenkomst Circulaire Economie in Technische Bedrijfskunde

Deze bijeenkomst draait om de opbouw van het curriculum Circulaire Economie in de opleiding Business Engineering / Technische Bedrijfskunde. Deelnemers aan deze lezing vinden praktijkvoorbeelden en inspiratie rond het Circulaire Economie curriculum bij deze opleiding, en krijgen inzicht in hoe de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, bedrijven en overheid vorm krijgt. De nadruk ligt hierbij  op […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

We sluiten de Week van het Economieonderwijs af door in het hart het Nederlandse bedrijfsleven – in Circl aan de Zuidas – de balans op te maken. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? En wat is er vanaf hier nodig om de onderwijs- en curriculum-vernieuwing van de grond te krijgen? Samen […]

LOGIN

Volg ons op social media