Workshop: Nieuw Economisch Onderwijs

Het hbo economieonderwijs is volop in beweging. Als we even uitzoomen zien we dat deze beweging past binnen een grotere (internationale) beweging binnen het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven. Deze veranderende context vindt zijn weg gelukkig ook al naar de onderwijspraktijk. Want zeker in lectoraten, minoren en keuzevakken gebeurt er al heel veel. Tegelijkertijd […]

Workshop: De post-groei professional

Stel, we zien een marketing, finance, bedrijfskundig of HRM-professional voor ons die werkzaam is in een post-groei samenleving. Wat betekent dat voor zijn / haar /diens identiteit als professional? Hoe weten we dan dat hij / zij goed presteert? Zijn dan doelmatigheid en doelgerichtheid nog steeds de belangrijkste of enige voorwaarden? Zo niet, welke waarden […]

Lezing: economie en burgerschap door Lans Bovenberg

Afgelopen voorjaar nam prof. dr. Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar bij Tilburg University. Dit deed hij met het uitspreken van zijn afscheidsrede “Burgerschap en duurzaamheid in het economieonderwijs: over verbinding, betekenis en geluk”. In deze rede pleit Bovenberg ervoor om burgerschaps- en economieonderwijs op middelbare scholen hand in hand te laten gaan. Tijdens deze lezing […]

Workshop: Groen beleggen in het klaslokaal?

Zijn er concrete werkvormen om het met mijn leerlingen te hebben over groen beleggen? In deze actieve workshop gaan we aan de slag met groen beleggen. We verkennen het thema groen beleggen en waarom het belangrijk is dit toe te passen binnen in het economieonderwijs. Vervolgens gaan we aan de slag en doen we vier […]

Première documentaire ‘Mag ik jou iets vragen?’

Wat als we de crises als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toenemende sociale ongelijkheid en vluchtelingenstromen niet meer als problemen buiten onszelf zien, maar als een vraag van de wereld aan ons? Een appèl van de wereld op jou, mij? Wat zou dat voor het economisch onderwijs betekenen? Per jaar ronden meer dan dertigduizend studenten een economische opleiding […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

Tijdens de Week van het Economieonderwijs laten tientallen onderwijsprofessionals uit alle onderwijslagen zien hoe zij hun economieonderwijs verrijken met nieuwe economische denkkaders. Op deze manier laten zij hun onderwijs beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de economische wetenschap. Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst halen we het net op. We blikken terug op een […]

Bijeenkomst ‘Economie, burgerschap en duurzaamheid’

De bijeenkomst ‘Economie, burgerschap en duurzaamheid’ start met een presentatie van de econoom Lans Bovenberg (Hoogleraar Universiteit Tilburg) waarin hij vanuit economisch perspectief ingaat op Burgerschap en Duurzaamheid voor het voortgezet onderwijs. Vervolgens geeft HvA-hoofddocent Adwin Bosschaart een presentatie Duurzaamheidseducatie in het algemeen en de wijze waarop het schoolvak aardrijkskunde duurzaamheid aan de orde stelt.  […]

Slotbijeenkomst Week van het Economieonderwijs

We sluiten de Week van het Economieonderwijs af door in het hart het Nederlandse bedrijfsleven – in Circl aan de Zuidas – de balans op te maken. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? En wat is er vanaf hier nodig om de onderwijs- en curriculum-vernieuwing van de grond te krijgen? Samen […]

LOGIN

Volg ons op social media