Online kennissessie: Lesbrieven Nieuwe Economie

Tijdens deze kennissessie delen we met je waarom wij denken dat deze lesbrieven nuttig en noodzakelijk en de weg vrijmaken voor vernieuwing van het economieonderwijs. We gaan in op de verschillende thema’s en hoe deze ingezet kunnen worden in de vrije ruimte én verdieping bieden op de domeinen voor het eindexamen economie. We delen ervaringen […]

Duurzaam economieonderwijs in het (v)mbo

Hoe leg je de donuteconomie of de circulaire economie concreet en behapbaar uit aan mbo-studenten? Deze vraag staat centraal tijdens deze online workshop. Docenten duurzaamheid van het MBO College Lelystad delen de lessen die zij hierin tot nu toe leerden. Na een korte presentatie van voorbeelden over hoe zij de donuteconomie overbrengen, wordt de donuteconomie […]

Integrating doughnut principles into university economics courses

In this meeting, Juliette Alenda-Demoutiez (Assistant Professor at Radboud University) will present on the course she designed for her Bachelor Programme (Economics and Business Economics), “Economics and Sustainable Development.” This presentation will be structured in two main parts. First, she will focus on the seven principles of Doughnut Economics to reshape the economics discipline. Kate […]

Workshop Rethinking Economics: New Teaching Tools

Het Centre for Economy Studies werkt aan de verbetering en modernisering van het economieonderwijs, zodat studenten beter zijn voorbereid op hun toekomstige loopbaan en op de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de komende decennia voor staan. In de Week van het Economieonderwijs organiseren we een Engelstalige workshop voor Academici. This workshop will present the latest […]

Voorbeeldles Homo Florens: een vernieuwend economisch mensbeeld

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. Hierom draait het tijdens de voorbeeldles Homo Florens. Deelnemers aan deze […]

LOGIN

Volg ons op social media