Kennissessie: Competenties voor het Nieuwe Economieonderwijs

‘We cannot solve problems with the same thinking we used creating them’, gaf Einstein aan. Maar hoe veranderen we de manier van denken in het economieonderwijs? Welke competenties moet de economische professional voor morgen ontwikkelen t.b.v ‘Brede Welvaart’? In deze kennissessie geven we een introductie in de veelbelovende competentieprofielen richting nieuw economisch denken. Vervolgens is […]

Workshop: Het Wereld Handelsspel

Iedereen is econoom en maakt deel uit van de economie. Hoe maak je dat voelbaar? Tijdens deze workshop geven wij jullie een voorbeeld met Het Wereld Handelsspel! Dompel jezelf onder in een boeiende en interactieve leerervaring die je niet snel zult vergeten. Doe mee en ontdek hoe jij de wereld kunt veranderen door middel van […]

Workshop: Bedrijfseconomie in een veranderende maatschappij

Hoe kunnen we moderne vraagstukken integreren in het huidige curriculum? De maatschappij verandert en vraagstukken zijn niet meer dezelfde als in het verleden. Steeds meer klinkt de roep om gezamenlijk een betere wereld te maken en breder te kijken dan alleen financiën. Je kunt in je lessen aandacht besteden aan deze nieuwe vraagstukken zonder het […]

Voorbeeldles: Circulaire Economie

Hoe enthousiasmeer je bovenbouwleerlingen over Circulaire Economie, op een manier die ze boeit, interesseert en activeert, én een echte bijdrage levert aan lokale duurzaamheidsuitdagingen? Het Young Innovators programma in het kort: wat doen wij? Het Young Innovators team van Stichting TechnoTrend inspireert jongeren op het voortgezet onderwijs (bovenbouw HAVO/VWO) al jarenlang met projecten over duurzaamheid […]

In gesprek: Module van de Toekomst

De Module van de Toekomst is een lesprogramma van 10 weken, ontworpen door Albeda in samenwerking met Masterpeace. Het doel van de module is om duurzaamheid structureel te inbedden in het onderwijsprogramma, als basisvorming voor eerstejaarsstudenten. Met de module bereiden we studenten voor op de nieuwe economie en samenleving van permanente verandering. Multidisciplinair samenwerken, het […]

Workshop: Pluralisme in het voortgezet onderwijs

Om de interesse van leerlingen voor het vak economie te vergroten en ze een breder begrip van de economische wereld mee te geven is pluralisme van groot belang. Maar hoe geven we dit vorm in het voortgezet onderwijs? In deze workshop gaan we aan de slag met de werkvorm mysterie. De werkvorm mysterie leent zich goed voor […]

Keynote: Hoe krijg je leerlingen meer geïnteresseerd in economie?

Middelbare scholieren vinden hun schoolvakken steeds minder interessant. Bij het vak economie worstelen ze met abstracte concepten, theoretische nadruk en gebrek aan relevantie. Om de interesse van leerlingen voor het vak economie te vergroten en ze een breder begrip van de economische wereld mee te geven is pluralisme van groot belang. Leerlingen leren zo hoe […]

Kennissessie: Transdisciplinair onderwijs

De transitie naar een duurzame samenleving en economie vraagt een goede samenwerking tussen disciplines, zowel in onderzoek als in onderwijs. Zo’n samenwerking komt tot stand in een transdisciplinaire samenwerking, waar kennis uit verschillende disciplines en uit de praktijk samen werken aan een maatschappelijk probleem. Hoe kunnen we deze methode gebruiken in het onderwijs? Dr. Sjors […]

Kennissessie: Hoe kan het economieonderwijs bijdragen aan Brede Welvaart?

Een duurzame transitie van de samenleving heeft gevolgen voor het economieonderwijs. De transitie naar toekomstbestendige maatschappij vraagt om verbinding van verschillende disciplines en deze verbinding vraagt van economen een andere benaderingswijze. Inmiddels is het begrip ‘Brede Welvaart’ een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop het Centraal Planbureau en het CBS rapporteren over de ontwikkeling van […]

Discussiesessie: Duurzaamheid in het voortgezet economieonderwijs

De transitie naar een duurzame samenleving is vooral een economisch vraagstuk. Daarom is het essentieel dat duurzaamheid een centrale plek krijgt in het economie-curriculum. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag hoe we dit kunnen vormgeven. We nemen de landbouwtransitie als voorbeeld voor de totale transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij […]

LOGIN

Volg ons op social media