Keynote Babette Porcelijn

Babette Porcelijn (stichting Think Big Act Now) schrijft boeken over onze mondiale ecologische en sociale impact. De drijvende vraag achter haar werk is: ‘Hoe kunnen we de wereld naar een veilige toekomst voor iedereen sturen (Think Big) en hoe kunnen we op microschaal bijdragen (Act Now)?’ Ze gebruikt wetenschap en design thinking om maatschappelijke problemen […]

Open les: Brede Welvaart

Open les met Sander de Bruyn van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) over brede welvaart. Sander is Environmental economist en programmaleider van ‘Beyond GDP/Well-being’. Deze les is in het Nederlands

Kennissessie: Competenties voor het Nieuwe Economieonderwijs

‘We cannot solve problems with the same thinking we used creating them’, gaf Einstein aan. Maar hoe veranderen we de manier van denken in het economieonderwijs? Welke competenties moet de economische professional voor morgen ontwikkelen t.b.v ‘Brede Welvaart’? In deze kennissessie geven we een introductie in de veelbelovende competentieprofielen richting nieuw economisch denken. Vervolgens is […]

Discussiesessie: Duurzaamheid in het voortgezet economieonderwijs

De transitie naar een duurzame samenleving is vooral een economisch vraagstuk. Daarom is het essentieel dat duurzaamheid een centrale plek krijgt in het economie-curriculum. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag hoe we dit kunnen vormgeven. We nemen de landbouwtransitie als voorbeeld voor de totale transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij […]

LOGIN

Volg ons op social media