Hubs

Onderwijsinstellingen waarin toekomstgericht economieonderwijs een stevige plek inneemt, kunnen zich tijdens de Week van het Economieonderwijs laten zien door een hub te worden. Een hub vormt in een regio dé centrale plek voor toekomstgericht economieonderwijs. Onderwijsprofessionals die ervaring hebben met het integreren van nieuwe economische denkkaders in hun lessen organiseren er voorbeeldlessen, discussiesessies, of workshops. Zo bruist het er van ideeën over toekomstgericht economieonderwijs, en krijgen mensen er inspiratie over hoe ze ermee aan de slag kunnen in hun lespraktijk.

Hieronder vind je een overzicht van alle hubs. Wil je jouw onderwijsinstelling aanmelden als hub? Laat het ons weten!

Radboud Universiteit
Tijdens de Week van het Economieonderwijs staat de economische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen in het teken van 'Pluralism in Economics Education'.
HAN University of Applied Sciences
Op woensdag 22 november biedt het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN University of Applied Sciences een uitdagend programma rond het thema Meervoudige waardecreatie in een circulaire economie. Nieuwe inzichten en skills voor professionals van morgen die bijdragen aan brede welvaart!
Universiteit van Amsterdam
Tijdens de Week van het Economieonderwijs draait het op de faculteit economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam om duurzaam en toekomstbestendig economieonderwijs.
Hanzehogeschool Groningen
Tijdens de Week van het Economieonderwijs draait het in de Hanzehogeschool Groningen om het thema 'Degrowth in het economieonderwijs'.
Christelijk Lyceum Apeldoorn
Tijdens de Week van het Economieonderwijs opent het Christelijk Lyceum Apeldoorn haar deuren om te laten zien hoe zij invulling geven aan toekomstgericht economieonderwijs.
Hogeschool van Amsterdam
Op dinsdag 21 november en woensdag 22 november opent de Hogeschool van Amsterdam haar deuren voor kruisbestuiving. Met een diversiteit aan keynotes, workshops en andere verrassende events, brengen en creëren ze ideeën voor toekomstgericht economieonderwijs.
Haagse Hogeschool
Op dinsdag 21 november opent de Haagse Hogeschool haar deuren om (samen met haar regionale partners) een kijkje in de keuken te geven. Zij presenteren een aantal inspirerende voorbeelden, inzichten, vormen, methodieken en (resultaten van) praktijkgericht onderzoek voor toekomstbestendig economisch onderwijs.
De Zwolse hub
Op woensdag 22 november (14.30 - 17.00) organiseert de Zwolse Koers, het samenwerkingsverband tussen Deltion College, Landstede groep en Hogeschool Windesheim, een netwerkbijeenkomst over toekomstgericht economieonderwijs in de regio Zwolle. Op het programma staan meerdere workshops voor én door docenten in het vo, mbo en hbo. Hoe geven we actuele thema's zoals duurzaamheid een plek in onze lessen en hoe spelen we met elkaar in op ontwikkelingen in de regionale economie?
Deel deze pagina: