Inspiratie

Vind hier inspiratie voor toekomstgericht economieonderwijs

Er is in het economiecurriculum op scholen te weinig aandacht voor de grote maatschappelijke vragen en ecologische thema’s van vandaag de dag. Dat vindt Govert…
In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel is een pleidooi…
Het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs laat zien hoe Repair Cafe, Aardpeer en Schone Kleren Campagne bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit biedt inspiratie…
Artikel uit het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs naar aanleiding van het rapport ‘Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review’. Met concrete suggesties om concepten uit…
Podcast-serie met gesprekken over de vraag hoe je economie, ecologie en filosofie in balans brengt. Voor onderwijsprofessionals in het economieonderwijs, is vooral de uitzending met…
Een gesprek tussen lector Betekeniseconomie Kees Klomp en ontwerpster en duurzame denker Babette Porcelijn over de weeffouten in het economische systeem en over hoe een…
Regelmatig verschijnt er een boek of een publicatie met nieuwe economische inzichten. Hoe ga je al die inzichten meenemen in jouw lesmateriaal? ONE en Day…
De Nieuwe Economie is een economie waar alle mensen binnen de grenzen van de aarde een goed leven kunnen leiden. We helpen jou te begrijpen…
De zucht naar economische groei zit tot diep in de haarvaten van de maatschappij. VPRO Tegenlicht maakt een tocht langs denkers en doeners die kritische…
Deel deze pagina: