Onderwijslagen

Economieonderwijs  is er niet alleen om toekomstige economen op te leiden. Ook op middelbare scholen krijgen leerlingen economieles en in het mbo zijn economievakken onderdeel van verschillende beroepsopleidingen. Op het hbo en wo kennen economische faculteiten verschillende opleidingen – denk aan finance, accountancy, (technische) bedrijfskunde en algemene- en commerciële economie.

Ongeacht de leerlaag of (beroeps)opleiding geldt dat er in het economieonderwijs ruimte is om de lessen te verrijken met bredere economische theorieën. Welke ruimte er is, en hoe nieuwe economische denkkaders een plek kunnen krijgen in de lespraktijk verschilt per onderwijslaag. Hieronder vind je per onderwijslaag inspiratie en zie je welk inhoudelijk programma de Week van het Economieonderwijs biedt.

Deel deze pagina: