Workshop: Nieuw Economisch Onderwijs

Het hbo economieonderwijs is volop in beweging. Als we even uitzoomen zien we dat deze beweging past binnen een grotere (internationale) beweging binnen het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven. Deze veranderende context vindt zijn weg gelukkig ook al naar de onderwijspraktijk. Want zeker in lectoraten, minoren en keuzevakken gebeurt er al heel veel. Tegelijkertijd […]

Workshop: De post-groei professional

Stel, we zien een marketing, finance, bedrijfskundig of HRM-professional voor ons die werkzaam is in een post-groei samenleving. Wat betekent dat voor zijn / haar /diens identiteit als professional? Hoe weten we dan dat hij / zij goed presteert? Zijn dan doelmatigheid en doelgerichtheid nog steeds de belangrijkste of enige voorwaarden? Zo niet, welke waarden […]

Lezing: economie en burgerschap door Lans Bovenberg

Afgelopen voorjaar nam prof. dr. Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar bij Tilburg University. Dit deed hij met het uitspreken van zijn afscheidsrede “Burgerschap en duurzaamheid in het economieonderwijs: over verbinding, betekenis en geluk”. In deze rede pleit Bovenberg ervoor om burgerschaps- en economieonderwijs op middelbare scholen hand in hand te laten gaan. Tijdens deze lezing […]

LOGIN

Volg ons op social media