Keynote Babette Porcelijn

Babette Porcelijn (stichting Think Big Act Now) schrijft boeken over onze mondiale ecologische en sociale impact. De drijvende vraag achter haar werk is: ‘Hoe kunnen we de wereld naar een veilige toekomst voor iedereen sturen (Think Big) en hoe kunnen we op microschaal bijdragen (Act Now)?’ Ze gebruikt wetenschap en design thinking om maatschappelijke problemen […]

Open les: Brede Welvaart

Open les met Sander de Bruyn van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) over brede welvaart. Sander is Environmental economist en programmaleider van ‘Beyond GDP/Well-being’. Deze les is in het Nederlands

Workshop: Groen beleggen in het klaslokaal?

Zijn er concrete werkvormen om het met mijn leerlingen te hebben over groen beleggen? In deze actieve workshop gaan we aan de slag met groen beleggen. We verkennen het thema groen beleggen en waarom het belangrijk is dit toe te passen binnen in het economieonderwijs. Vervolgens gaan we aan de slag en doen we vier […]

Discussiesessie: Duurzaamheid in het voortgezet economieonderwijs

De transitie naar een duurzame samenleving is vooral een economisch vraagstuk. Daarom is het essentieel dat duurzaamheid een centrale plek krijgt in het economie-curriculum. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag hoe we dit kunnen vormgeven. We nemen de landbouwtransitie als voorbeeld voor de totale transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij […]

LOGIN

Volg ons op social media