Whitepaper Homo Florens

Dit whitepaper van het Institute of Leadership en Social Ethics legt bloot welke aannames er verborgen liggen in het economische denken: de aanname dat de mens functioneert als een Homo Economicus.

Het Institute of Leadership en Social Ethics is kritisch op de eenzijdigheid van deze Homo Economicus en stelt de Homo Florens voor als een aanvulling hierop. Centraal in dit voorstel is de hypothese dat de mens vier fundamentele ‘drives’ heeft, namelijk 1) de wens tot overleven, 2) de behoefte aan beheersing van de leefomgeving (de homo economicus past het beste bij deze drive) 3) het verlangen naar verbondenheid met anderen (mensen, de natuur) en 4) de behoefte aan betekenis.

Het whitepaper beschrijft het belang om in het economisch denken over de mens recht te doen aan deze fundamentele menselijke drives, en daardoor de overmatige reductie van de Homo Economicus te vermijden.

Deel deze pagina:

Meer inspiratie