Online kennissessie: Lesbrieven Nieuwe Economie

Tijdens deze kennissessie delen we met je waarom wij denken dat deze lesbrieven nuttig en noodzakelijk en de weg vrijmaken voor vernieuwing van het economieonderwijs. We gaan in op de verschillende thema’s en hoe deze ingezet kunnen worden in de vrije ruimte én verdieping bieden op de domeinen voor het eindexamen economie. We delen ervaringen […]

Workshop: Nieuw Economisch Onderwijs

Het hbo economieonderwijs is volop in beweging. Als we even uitzoomen zien we dat deze beweging past binnen een grotere (internationale) beweging binnen het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven. Deze veranderende context vindt zijn weg gelukkig ook al naar de onderwijspraktijk. Want zeker in lectoraten, minoren en keuzevakken gebeurt er al heel veel. Tegelijkertijd […]

Workshop: De post-groei professional

Stel, we zien een marketing, finance, bedrijfskundig of HRM-professional voor ons die werkzaam is in een post-groei samenleving. Wat betekent dat voor zijn / haar /diens identiteit als professional? Hoe weten we dan dat hij / zij goed presteert? Zijn dan doelmatigheid en doelgerichtheid nog steeds de belangrijkste of enige voorwaarden? Zo niet, welke waarden […]

Lezing: economie en burgerschap door Lans Bovenberg

Afgelopen voorjaar nam prof. dr. Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar bij Tilburg University. Dit deed hij met het uitspreken van zijn afscheidsrede “Burgerschap en duurzaamheid in het economieonderwijs: over verbinding, betekenis en geluk”. In deze rede pleit Bovenberg ervoor om burgerschaps- en economieonderwijs op middelbare scholen hand in hand te laten gaan. Tijdens deze lezing […]

Keynote Babette Porcelijn

Babette Porcelijn (stichting Think Big Act Now) schrijft boeken over onze mondiale ecologische en sociale impact. De drijvende vraag achter haar werk is: ‘Hoe kunnen we de wereld naar een veilige toekomst voor iedereen sturen (Think Big) en hoe kunnen we op microschaal bijdragen (Act Now)?’ Ze gebruikt wetenschap en design thinking om maatschappelijke problemen […]

Open les: Brede Welvaart

Open les met Sander de Bruyn van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) over brede welvaart. Sander is Environmental economist en programmaleider van ‘Beyond GDP/Well-being’. Deze les is in het Nederlands

Duurzaam economieonderwijs in het (v)mbo

Hoe leg je de donuteconomie of de circulaire economie concreet en behapbaar uit aan mbo-studenten? Deze vraag staat centraal tijdens deze online workshop. Docenten duurzaamheid van het MBO College Lelystad delen de lessen die zij hierin tot nu toe leerden. Na een korte presentatie van voorbeelden over hoe zij de donuteconomie overbrengen, wordt de donuteconomie […]

Workshop: Groen beleggen in het klaslokaal?

Zijn er concrete werkvormen om het met mijn leerlingen te hebben over groen beleggen? In deze actieve workshop gaan we aan de slag met groen beleggen. We verkennen het thema groen beleggen en waarom het belangrijk is dit toe te passen binnen in het economieonderwijs. Vervolgens gaan we aan de slag en doen we vier […]

Kennissessie: Competenties voor het Nieuwe Economieonderwijs

‘We cannot solve problems with the same thinking we used creating them’, gaf Einstein aan. Maar hoe veranderen we de manier van denken in het economieonderwijs? Welke competenties moet de economische professional voor morgen ontwikkelen t.b.v ‘Brede Welvaart’? In deze kennissessie geven we een introductie in de veelbelovende competentieprofielen richting nieuw economisch denken. Vervolgens is […]

Discussiesessie: Duurzaamheid in het voortgezet economieonderwijs

De transitie naar een duurzame samenleving is vooral een economisch vraagstuk. Daarom is het essentieel dat duurzaamheid een centrale plek krijgt in het economie-curriculum. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag hoe we dit kunnen vormgeven. We nemen de landbouwtransitie als voorbeeld voor de totale transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij […]

LOGIN

Volg ons op social media