Week van het Economie­onderwijs

Het is belangrijk dat het economieonderwijs op middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten vernieuwt om aansluiting te blijven houden bij de samenleving en het werkveld waarin inclusie en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Om deze vernieuwing te ondersteunen en versnellen, organiseren Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, met steun van de Goldschmeding Foundation de landelijke Week van het Economieonderwijs. Tijdens deze week vinden onderwijsprofessionals inspiratie en handvatten bij het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs. De derde editie van de Week van het Economieonderwijs vindt plaats van 18 tot en met 22 november 2024.

Toekomstbestendig economieonderwijs

Het economisch denken in de samenleving en in het werkveld verschuift. Toch krijgen leiders en werknemers van de toekomst op school en in hun studie voornamelijk de klassieke economische theorieën aangeleerd. Studenten worden veelal opgeleid met een eenzijdig economisch denkkader, terwijl de wereld van morgen vraagt om mensen die vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het aanvullen van het curriculum met theorieën waarin het welzijn van de mens en gezondheid van onze planeet centraal staat. Tegelijkertijd zien we dat het aanpassen van het aanbod van economieonderwijs voor individuele onderwijsprofessionals best ingewikkeld is.

Week van het Economieonderwijs

Er gebeurt in verschillende onderwijsinstellingen al veel om in het curriculum van het economieonderwijs – binnen de landelijke kaders – aandacht te besteden aan nieuwe economische theorieën, en het onderwijs hiermee toekomstbestendiger te maken. Tijdens Week van het Economieonderwijs krijgen deze initiatieven een podium. De hele week vinden activiteiten plaats waarin goede voorbeelden worden getoond, nieuwe economische principes worden besproken en onderwijsprofessionals elkaar kunnen ontmoeten. Onderwijsprofessionals en instellingen die stappen hebben gezet in het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs komen aan het woord. Hun verhalen bieden inspiratie en handvatten voor anderen om toe te passen in de eigen praktijk. De week sluit af met een feestelijk slotevent.

Over de organisatie

De Week van het Economieonderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Deel deze pagina: