Week van het Economie­onderwijs

Het is belangrijk dat het economieonderwijs op middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten vernieuwt om aansluiting te blijven houden bij de samenleving en het werkveld waarin inclusie en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Om deze vernieuwing te ondersteunen en versnellen, organiseren Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, met steun van de Goldschmeding Foundation de landelijke Week van het Economieonderwijs. Tijdens deze week vinden onderwijsprofessionals inspiratie en handvatten bij het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs. De eerste editie vond plaats van 14 tot en met 18 november 2022.

Toekomstbestendig economieonderwijs

Het economisch denken in de samenleving en het werkveld verschuift. Toch krijgen leiders en werknemers van de toekomst op school en in hun studie voornamelijk de klassieke theorieën aangeleerd. De mainstream economische theorieën die in veel onderwijsinstellingen worden onderwezen, sluiten niet aan bij verandering naar een meer inclusieve en duurzame economie die in het werkveld te zien is. Studenten worden veelal opgeleid in het dominante neoklassieke denken en doen, terwijl de wereld van morgen vraagt om andere oplossingen. Tegelijkertijd zien we dat het aanpassen van het aanbod van economieonderwijs voor individuele onderwijsprofessionals best ingewikkeld is.

Week van het economieonderwijs

Er gebeurt in verschillende onderwijsinstellingen al veel om het curriculum van het economieonderwijs – binnen de landelijke kaders – inclusiever, duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Tijdens Week van het Economieonderwijs van 14 tot en met 18 november 2022, krijgen deze initiatieven een podium. De week trapt af met een startevent in Pakhuis de Zwijger. Daarna vinden de hele week activiteiten plaats waarin goede voorbeelden worden getoond, nieuwe economische principes worden besproken en onderwijsprofessionals elkaar kunnen ontmoeten. Onderwijsprofessionals en instellingen die stappen hebben gezet in het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs komen aan het woord. Hun verhalen bieden inspiratie en handvatten voor anderen om toe te passen in de eigen praktijk. De week sluit af met een feestelijk slotevent in Circl, Amsterdam.

Over de organisatie

De Week van het Economieonderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Deel deze pagina: