Whitepaper Homo Florens

Dit whitepaper van het Institute of Leadership en Social Ethics legt bloot welke aannames er verborgen liggen in het economische denken: de aanname dat de mens functioneert als een Homo Economicus. Het Institute of Leadership en Social Ethics is kritisch op de eenzijdigheid van deze Homo Economicus en stelt de Homo Florens voor als een […]

Terugblik op de eerste Week van het Economieonderwijs

Toekomstgericht economieonderwijs leeft, maar zoekt naar invulling  Van 14 tot en met 18 november vond de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs plaats. Deze week van, voor en door onderwijsprofessionals in vo, mbo, hbo en wo draaide om duurzaam, inclusief en toekomstbestendig economieonderwijs. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? […]

Hulp bij innovatief economie-onderwijs havo/ vwo

Stichting Innovatie Economisch Onderwijs  (SIEO) wil het vak economie op middelbare scholen veranderen, zodat leerlingen leren waar de economie in essentie over gaat: over relaties, samenwerken en wederzijds belang. Hiertoe bieden zij onder meer een nieuwe methode (Mens & Economie), innovatieve werkvormen en een scholingsprogramma voor docenten. Bekijk hier voor havo theorieboek 1 en theorieboek […]

SDG Nederland: “Voor Kees Klomp is economie de oorzaak én oplossing van al onze crises”

“Klimaatcrisis, biodiversiteit, armoede, polarisatie, depressies en burn-outs, het zijn allemaal symptomen van de manier waarop wij onze maatschappij in dienst van de neoklassieke economie hebben ingericht.” Economie is voor Kees Klomp de oorzaak en oplossing van -bijna- al onze crises. Als lector betekeniseconomie zet hij zich in voor een volledige hervorming van ons economisch stelsel. […]

De Nieuwe Wereld TV

Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld TV voor de Week van het Economieonderwijs. In deze uitzending gaat filosoof Govert Buijs in gesprek met Sam de Muijnck, hoofdeconoom van Our New Economy, Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek, en Olaf van Vliet, hoogleraar economie over de staat van het economieonderwijs in Nederland.

Ruimte voor duurzaamheid en inclusiviteit in mbo-opleidingen

Hoewel er op verschillende plekken meer aandacht komt voor duurzaamheid en inclusiviteit in het economieonderwijs, sluiten standaard lesmethoden niet vanzelfsprekend op deze verandering aan. Dat stelt Gilles van der Putt, docent International Business Studies aan het Koning Willem I College in Den Bosch. Wij spraken met hem voor het vakblad Profiel, in het kader van […]

Artikel: ‘Ik hoop het slechte imago van de economie te verbeteren’

Er is in het economiecurriculum op scholen te weinig aandacht voor de grote maatschappelijke vragen en ecologische thema’s van vandaag de dag. Dat vindt Govert Buijs. Daarom nam hij het initiatief voor de Week van het Economieonderwijs. ESB sprak met hem. Wat hij hoopt van de Week van het Economieonderwijs? Dat mensen die nu bezig […]

Artikel: Economisch onderwijs op zijn kop

In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel is een pleidooi voor het anders inrichten van het vak economie in het voortgezet onderwijs. Dit vak, zo betoogt het artikel, doet meer dan leerlingen voorbereiden op een eventuele vervolgstudie als econoom. Het […]

Inspirerende organisaties

Het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs laat zien hoe Repair Cafe, Aardpeer en Schone Kleren Campagne bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit biedt inspiratie om in economielessen van middelbare scholen in gesprek te gaan over onderwerpen als wegwerpcultuur, bodemuitputting en eerlijke ketens. Repair-Cafe Aardpeer Schone-Kleren-Campagne

LOGIN

Volg ons op social media