Ethiek en het Economieonderwijs

Deze publicatie van Lans Bovenberg en Mathijs Nicolai geeft economieleraren op de middelbare school handvatten om ethiek, identiteit, burgerschap en brede welvaart een plaats te geven in hun economieonderwijs. De publicatie neemt het huidige eindexamenprogramma als uitgangspunt en zet uiteen welke ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor ethiek. Vervolgens geven verschillende (spel)voorbeelden handvatten om ermee […]

Lesmateriaal: CORE Econ

CORE Econ is gratis en openbaar toegankelijk lesmateriaal dat voorziet in introductielessen economie die zich richten op actuele maatschappelijke uitdagingen als toenemende ongelijkheid, klimaatverandering, zorgen over de toekomst van werk en financiële instabiliteit.

Eigenlijk heeft alles in ons dagelijks leven met economie te maken

In de Week van het Economieonderwijs 2023 organiseerden vierdejaarsstudenten Eva Koot en Dirk Ridder van de Lerarenopleiding Economie de workshop het Wereldhandelsspel. Hoe denken deze twee economiedocenten van de toekomst over hun vakgebied? Moeten er misschien nieuwe accenten worden gelegd?

De Nieuwe Wereld: De mens is meer dan homo economicus

In het kader van de Week van het Economieonderwijs spreekt Govert Buijs emeritus hoogleraar economie Lans Bovenberg. Volgens hem heeft het beeld van de mens als homo economicus meer kwaad dan goed gedaan en maakt juist samenwerken ons menselijk. Dat vereist wel vertrouwen, wat Lans Bovenberg ons belangrijkste kapitaal noemt. Ook moet de economie af […]

Deze docent vindt het economieonderwijs te eenzijdig

Mooi artikel dat in het kader van de Week van het Economieonderwijs verscheen op MaatschapWij. In het artikel is economiedocent Bastiaan van der Broek duidelijk: het economieonderwijs is aan een grondige poetsbeurt toe. Vervolgens vertelt hij hoe hij zelf nieuwe economische denkkaders in zijn lessen integreert.

Terugblik symposium: Van wie is het Economieonderwijs?

Op 12 oktober 2023 vond het symposium ‘Van wie is het economieonderwijs?’ plaats, dat als voorproefje op de Week van het Economieonderwijs werd georganiseerd. Aan het einde van de dag vatte Ine Mols de dag samen in een spoken word optreden die zij gedurende de dag maakte.  

Regionaal samenwerken aan toekomstgericht economisch beroepsonderwijs

Het werkveld van mbo- en hbo-studenten aan economische opleidingen is aan verandering onderhevig. Wereldwijd verschuift het accent van veel bedrijven van ‘blijven groeien’ naar ‘blijven bestaan’. Beroepen in de economische ondersteuning verdwijnen en verschijnen, en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het vakgebied. Het is belangrijk dat economische opleiders hierop anticiperen en kijken hoe […]

Toekomstgericht economieonderwijs tackelt eigentijdse vraagstukken

In het septembernummer van het vakblad Van 12 tot 18 verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. In het artikel vertellen Mathijs Nicolai (docent economie op het Christelijk Lyceum Apeldoorn) en Theo Roos (docent bedrijfseconomie op het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam) hoe zij manieren zoeken – en vinden! – om […]

Artikel: Een rijke economieles draait om meer dan geld

In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel onderstreept hoe belangrijk mbo-studenten zijn voor de groeiende groep bedrijven die inzet op duurzaamheid en inclusiviteit.  Mits zij hier in hun opleiding op worden voorbereid. In het artikel komen twee praktoren aan het […]

LOGIN

Volg ons op social media