Terugblik op de eerste Week van het Economieonderwijs

Toekomstgericht economieonderwijs leeft, maar zoekt naar invulling 

Van 14 tot en met 18 november vond de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs plaats. Deze week van, voor en door onderwijsprofessionals in vo, mbo, hbo en wo draaide om duurzaam, inclusief en toekomstbestendig economieonderwijs. Wat leert de eerste Week van het het Economieonderwijs ons? En wat is er vanaf hier nodig om de onderwijs- en curriculumvernieuwing van de grond te krijgen?

Terugblik op de week
De eerste editie van de Week van het Economieonderwijs leerde ons dat er veel energie en beweging zit in het denken over toekomstbestendig economieonderwijs. Dit blijkt uit de discussies die (opinie)artikelen in (vak)bladen opriepen (FD, Trouw, ESB, Change.inc, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Vakblad Profiel), maar ook uit het grote aantal bijeenkomsten dat door onderwijsprofessionals werd georganiseerd én het aantal bezoekers dat deze bijeenkomsten trok. Gedurende de week organiseerden meer dan 35 docenten en andere professionals in het onderwijs bijeenkomsten door heel het land, om te delen hoe zij invulling geven aan inclusief, duurzaam en toekomstbestendig economieonderwijs. Voorbeeldlessen werden gegeven, discussie-sessies georganiseerd en lesmateriaal gedeeld. Zo werd er een sessie georganiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen waarin gedeeld werd hoe zij de principes van de Donut Economie integreren in hun economische opleidingen, een sessie van de Hogeschool van Amsterdam over circulariteit in technische bedrijfskunde, een sessie over deugdethiek in opleidingen economie en finance, en werd er een open e-course betekeniseconomie gelanceerd. In totaal trokken deze bijeenkomsten meer dan 650 betrokken bezoekers die inspiratie wilden opdoen om duurzaamheid en inclusiviteit meer ruimte te geven in hun economieonderwijs. Zij vonden veel inspiratie, tips en vooral een netwerk waarin zij kunnen leren. Zoals één van de deelnemers na afloop zei: “Het inspireert om te zien hoe anderen ook met dit onderwerp bezig zijn. Ik heb veel geleerd van de ervaringen van anderen, die ik nu in mijn eigen lespraktijk kan gebruiken. Goed dat we elkaar nu weten te vinden!”

Vooruitblik naar de toekomst
Tegelijkertijd leerde de week ons ook dat er nog veel moet veranderen om een vernieuwing richting duurzaam en inclusief economieonderwijs écht van de grond te krijgen. In de eerste plaats is de vraag wat toekomstbestendig economieonderwijs is. Hoe we ons huidige economieonderwijs kunnen erkennen en waarderen én tegelijkertijd ruimte maken voor vernieuwing? Met welke nieuwe economische concepten kan het onderwijsaanbod worden aangevuld, en hoe leer je leerlingen en studenten bewegen in dit pluriforme aanbod? De Week heeft laten zien dat het debat over economieonderwijs zich afspeelt in een groter debat over het denken over waarden en over de economie. Dit illustreert hoe belangrijk het is om het gesprek over de invulling van economieonderwijs breed te voeren. Daarnaast moet er systemisch nog veel gebeuren om ruimte te maken voor deze aanvullingen; in de examenprogramma’s, in het curriculum en in de lesmethoden. 

Één ding is zeker: honderden onderwijsprofessionals wachten niet af, maar zijn gestart. Zij vormen een beweging naar duurzaam, inclusief en toekomstbestendig economieonderwijs. Zij laten na de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs weten dat ze elkaar willen opzoeken, door willen praten over toekomstgericht economieonderwijs, studenten willen betrekken, de versnellers bij elkaar willen brengen en nieuwe methoden willen ontwikkelen.

Deel deze pagina:

Meer inspiratie