Inspiratie

Vind hier inspiratie voor toekomstgericht economieonderwijs. Wil je deze inspiratie in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op LinkedIn!

Deze publicatie van Lans Bovenberg en Mathijs Nicolai geeft economieleraren op de middelbare school handvatten om ethiek, identiteit, burgerschap en brede welvaart een plaats te geven in hun economieonderwijs. De…
CORE Econ is gratis en openbaar toegankelijk lesmateriaal dat voorziet in introductielessen economie die zich richten op actuele maatschappelijke uitdagingen als toenemende ongelijkheid, klimaatverandering, zorgen over de toekomst van werk…
In de Week van het Economieonderwijs 2023 organiseerden vierdejaarsstudenten Eva Koot en Dirk Ridder van de Lerarenopleiding Economie de workshop het Wereldhandelsspel. Hoe denken deze twee economiedocenten van de toekomst…
In het kader van de Week van het Economieonderwijs spreekt Govert Buijs emeritus hoogleraar economie Lans Bovenberg. Volgens hem heeft het beeld van de mens als homo economicus meer kwaad…
Mooi artikel dat in het kader van de Week van het Economieonderwijs verscheen op MaatschapWij. In het artikel is economiedocent Bastiaan van der Broek duidelijk: het economieonderwijs is aan een…
Mooi artikel dat in het kader van de Week van het Economieonderwijs verscheen op MaatschapWij. Het artikel is een pleidooi voor meer diversiteit aan economisch denken in klaslokalen en collegebanken.…
Op 12 oktober 2023 vond het symposium ‘Van wie is het economieonderwijs?’ plaats, dat als voorproefje op de Week van het Economieonderwijs werd georganiseerd. Aan het einde van de dag…
Het werkveld van mbo- en hbo-studenten aan economische opleidingen is aan verandering onderhevig. Wereldwijd verschuift het accent van veel bedrijven van ‘blijven groeien’ naar ‘blijven bestaan’. Beroepen in de economische…
In het septembernummer van het vakblad Van 12 tot 18 verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. In het artikel vertellen Mathijs Nicolai (docent economie op…
In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel onderstreept hoe belangrijk mbo-studenten zijn voor de groeiende…
In het kader van de Week van de Circulaire Economie verscheen dit inspiratiehandboek circulaire economie voor voortgezet onderwijs. Het bevat linkjes naar video’s, documentaires, quizmateriaal, challenges en opdrachten, die vo-docenten…
In samenwerking met Vereniging Circulair Friesland en SPARK the Movement, ontwikkelde Sumaya Husein 4 lessen over circulaire economie. De lessen laten mbo-studenten kennismaken met circulaire economie en laten zien welke…
Het NewBee Fest draait om vernieuwend hoger economisch onderwijs. Het festival is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaam en toekomstbestendig hoger economisch onderwijs. Docenten leren er…
The Devil’s Avocado is een korte speelfilm die een beeld schetst van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen. De film…
Hoe kunnen we economielessen kunnen ontwerpen die niet alleen oog hebben voor de financiële impact, maar ook voor de mens en het milieu? Omroep HUMAN onderzocht het voor het programma…
Bespreking van het boek ‘Betekeniseconomie. De waarde van verweven leven.’ van Kees Klomp. Door: Henny van Dongen en Chris Maas Geesteranus
Op woensdag 31 mei vond in Pakhuis De Zwijger een voorproefje van de Week van het Economieonderwijs plaats. Onder leiding van Shinta Oosterwaal gingen panelleden Floor Timmerman (HvA), Jasper Smit…
Dat welvaart niet gelijk staat aan welzijn, blijkt maar weer eens uit de onlangs verschenen Monitor brede welvaart van het CBS. Uit de monitor blijkt dat hoewel er sprake is…
Dit whitepaper van het Institute of Leadership en Social Ethics legt bloot welke aannames er verborgen liggen in het economische denken: de aanname dat de mens functioneert als een Homo…
Op vrijdag 10 maart nam Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar bij Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede getiteld “Burgerschap en duurzaamheid in het economieonderwijs: over…
Toekomstgericht economieonderwijs leeft, maar zoekt naar invulling  Van 14 tot en met 18 november vond de eerste editie van de Week van het Economieonderwijs plaats. Deze week van, voor en…
Stichting Innovatie Economisch Onderwijs  (SIEO) wil het vak economie op middelbare scholen veranderen, zodat leerlingen leren waar de economie in essentie over gaat: over relaties, samenwerken en wederzijds belang. Hiertoe…
“Klimaatcrisis, biodiversiteit, armoede, polarisatie, depressies en burn-outs, het zijn allemaal symptomen van de manier waarop wij onze maatschappij in dienst van de neoklassieke economie hebben ingericht.” Economie is voor Kees…
Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld TV voor de Week van het Economieonderwijs. In deze uitzending gaat filosoof Govert Buijs in gesprek met Sam de Muijnck, hoofdeconoom van Our New…
Aanstormende economen en bedrijfskundigen hebben recente inzichten nodig om de politiek en het bedrijfsleven te helpen de duurzaamheidstransitie te maken. Vernieuwing is dus broodnodig, schrijft een brede coalitie van (hoog)leraren…
Hoewel er op verschillende plekken meer aandacht komt voor duurzaamheid en inclusiviteit in het economieonderwijs, sluiten standaard lesmethoden niet vanzelfsprekend op deze verandering aan. Dat stelt Gilles van der Putt,…
Er is in het economiecurriculum op scholen te weinig aandacht voor de grote maatschappelijke vragen en ecologische thema’s van vandaag de dag. Dat vindt Govert Buijs. Daarom nam hij het…
In het septembernummer van het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, verscheen een artikel naar aanleiding van de Week van het Economieonderwijs. Het artikel is een pleidooi voor het anders inrichten van…
Het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs laat zien hoe Repair Cafe, Aardpeer en Schone Kleren Campagne bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit biedt inspiratie om in economielessen van middelbare…
Artikel uit het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs naar aanleiding van het rapport ‘Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review’. Met concrete suggesties om concepten uit het eindexamenprogramma VO door een…
Podcast-serie met gesprekken over de vraag hoe je economie, ecologie en filosofie in balans brengt. Voor onderwijsprofessionals in het economieonderwijs, is vooral de uitzending met lector Betekeniseconomie Kees Klomp een…
Een gesprek tussen lector Betekeniseconomie Kees Klomp en ontwerpster en duurzame denker Babette Porcelijn over de weeffouten in het economische systeem en over hoe een fijne toekomst voor iedereen eruit…
Regelmatig verschijnt er een boek of een publicatie met nieuwe economische inzichten. Hoe ga je al die inzichten meenemen in jouw lesmateriaal? ONE en Day for Change hebben lesbrieven ontwikkeld!…
De Nieuwe Economie is een economie waar alle mensen binnen de grenzen van de aarde een goed leven kunnen leiden. We helpen jou te begrijpen wat de nieuwe economie is…
De zucht naar economische groei zit tot diep in de haarvaten van de maatschappij. VPRO Tegenlicht maakt een tocht langs denkers en doeners die kritische vragen stellen bij de eeuwige…
Deel deze pagina: